เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ทุกท่าน ระบบนี้สามารถใช้งานได้ดี
กับ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งานระบบฯ
กรุณาแจ้งผ่าน Call Center โทร. 0 2202 9001, 09 9185 7766

        1. ดาวน์โหลดแบบกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฯ
              2. วิธีแก้ไขกรณี "รหัสผ่านของท่านหมดอายุ"
              3. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
              4. คู่มือการใช้งานระบบฯ